08-8666736
נר לחיים     עמוד הבית     מבצעים חמים בנר לחיים     מוצר הדגל של חברת נר לחיים     הזמן עכשיו     אודות חברת נר לחיים    


נר לחיים מנציח את גדולי האומה
משווקי נר לחיים
גלריית תמונות
משמעות הנר והאור ביהדות
שאלות ותשובות
קישורים
מידע לציבור
מזמורי תהילים
סירטון נר לחיים
נר לחיים בעולם
כתבו לנו

      נר

      נר

      נר

      נר

      נר

      נר

      נר

      נר

נר לחיים - אורך תמיד בליבנו     נר לחיים מנציחים את היקרים לכם!     

משמעות הנר ביהדות

 

"כי נר מצווה ותורה אור"
(משלי ו’, כג’)
האור הוא הדבר הראשון שנברא מתוך התוהו ובוהו. בספר משלי קיימת הקבלה בין 
האור לתורה כבריאה הראשונה. והבעל שם טוב מסביר כי הקב"ה גנז את האור בתורה.

הנשמה היא ניצוץ של אור שהתנתק משורשו האלוהי. במקור היה נעוץ ניצוץ זה בעץ 
של אור או בדמות אור בצורת אדם.

בתוך כל אדם קיים מוקד אור, אור של תוך. לעתים אור זה כמעט ואינו נראה כלפי חוץ 
בגלל מעטה העור העבה, שהוא הגשמיות. אך אצל אנשים מסוימים בולט האור הפנימי 
ומשליך החוצה ומקיף את האדם כהילה.

"נר ה’ נשמת אדם" (משלי כ’, כז’)
במיסטיקה היהודית, כמו בספר הזוהר ובכתבי מקובלים רבים, מייצג ומסמל הנר את 
נשמת האדם.

סמליות האור היא צבעונית ושלהבת אור הנר כוללת שני אורות: 
האור הלבן וסביבו חלקה העליון של השלהבת (ההילה המרחפת) מסמלים את ההתקרבות 
למגע עם האלוהי או הרוחני,
החלק התחתון של האור, שצבעו שחור או תכלת, מסמל 
מגע עם הגשמי,
ההתבוננות באור הנר ובריבוי צבעיו, המתלכדים לכדי אחדות, מבטאת 
דרגות במערכת האלוהות. הספירה התחתונה (צבעי התכלת והשחור) מייצגת את מגע 
האלוהות בגשמי ואת היפוך החיים והמוות, בעוד האור העליון ("אור סתום המקיפו") 
מייצג את הספירות העליונות, המתקרבות לאלוהות הנחבאת בתוך עצמה.

"סיפור מן המדרש"
בקבלה קיימים סיפורים רבים על חיזוי המוות באמצעות עירנות למשמעות הנר הכבה. 
לדוגמא, הבעל שם טוב והאר"י הקדוש ניחנו בעין רוחנית ובסגולות הראייה החודרת. 
בסיפורים שונים הם מפרשים כיבוי נר כסמל למוות ופעפוע או פרפור של שלהבת הנר 
כמייצגים חרחורי גסיסה ומצב של פקיעת הנפש. 

במדרש מסופר על עובר, שלומד תורה במעי אימו, כשנר דלוק על ראשו. 
העובר זוכה לראייה עמוקה של המתרחש בגן עדן ובגיהינום, מעבר למה שיקרה לו בעולם הזה. 
בגן העדן הוא רואה את הצדיקים יושבים ועטרת אור בראשם, בעוד בגיהינום מלקים את החוטאים 
בפולסאות (שוטים) של אש. 
במדרש זה מוצג ניגוד בין אור הנר העדין, המשמר תחושה של מרחב האור הגנוז, 
שעל האדם לממש בחייו, לבין האש המאיימת. 
הנר הדלוק על ראשו של העובר מייצג את ההילה האלוהית. 
מכיון שהעובר מצוי כביכול במרחב האור הגנוז, שהיה בעולם בראשית בריאתו, ראייתו אינה מוגבלת. 
לכן מבין העובר את כל הדרכים הפתוחות בפניו ויודע את גורלו.
נפש האדם סרבנית וכפי שהיא מסרבת להיכנס לרחם האם, כך מסרב העובר לצאת ממנה אל העולם 
ומאוחר יותר, בסוף חיי האדם בעולם הזה, תתאווה נפשו להמשיך ולחיות ותצא מהגוף בעל כורחה:

"על כורחך נולדת ועל כורחך אתה מת ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה" אומר לו המלאך".

                         

 

             


פותח על ידי מערכת ביג ביז bigbiz בניית אתרים מבית אולביז פרסום עסקים נר לחייםעמוד הביתמבצעים חמים בנר לחייםמוצר הדגל של חברת נר לחייםהזמן עכשיואודות חברת נר לחייםנר לחיים מנציח את גדולי האומהמשווקי נר לחייםגלריית תמונותמשמעות הנר והאור ביהדותשאלות ותשובות
קישוריםמידע לציבורמזמורי תהיליםסירטון נר לחייםנר לחיים בעולםכתבו לנו